Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και του Ηλεκτρονικού καταστήματος www.omnistore.gr

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

H Ιστοσελίδα www.omnistore.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 231, Τ.Κ. 15344 με ΑΦΜ 095705083 της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και αρ. ΓΕΜΗ 085970802000 (εφεξής OMNITECH ή OMNISTORE ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6619010, φάξ:210-6619020 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@omnistore.gr, για την παρουσίαση και εμπορική διάθεση των προϊόντων που αυτή εμπορεύεται ηλεκτρονικά και παρέχει στους επισκεπτόμενους αυτή την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά είτε με άμεση αγορά είτε με παραγγελία για όποια προϊόντα παρέχεται τέτοια δυνατότητα.

Δεδομένου ότι η κατάρτιση των άνω συναλλαγών και πράξεων συνεπάγεται έννομες συνέπειες δεσμευτικές για τα μέρη, θα πρέπει, πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, διαφορετικά δεν πρέπει να κάνετε χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Κάθε φορά που εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα μας επιβάλλεται να ελέγχετε όλους τους όρους χρήσης αφού αυτοί μπορεί να αλλάζουν απροειδοποίητα και να επιφέρουν διαφορετικές έννομες συνέπειες.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.omnistore.gr αποδέχονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου και της προσωπικής ζωής κάποιου άλλου, ή εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες παρόμοιες διακρίσεις ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε πρόσωπα που χρειάζονται ειδική προστασία όπως ανήλικους, ηλικιωμένους κλπ ή παραβιάζει δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ ή μπορεί να καταστρέψει ή βλάψει με οποιοδήποτε τρόπο (ιούς λογισμικού ή οποιοσδήποτε άλλους κώδικες ή και αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, πρόκληση βλάβης ή καταστροφή) την πληροφορική υποδομή (προγράμματα λογισμικού, υλισμικό εξοπλισμό, εφαρμογές κλπ) ή να παρενοχλήσει τρίτους ή για να επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο.

Οι πελάτες ή και χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν πως όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Εταιρείας ή και των Εταιρειών δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων τρίτων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, επιφέρει άμεση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση, και πιθανές αστικές/ποινικές κυρώσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση προϊόντων, καθώς και με τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του Καταναλωτή (Ν2251/1994) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά , φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή και την ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία ενημερώνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας των προϊόντων αλλά δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την διαθεσιμότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον πελάτη εγκαίρως, για την μη διαθεσιμότητα, οπότε σε τέτοια περίπτωση δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, οπτικοακουστικού υλικού και κειμένων, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της OMNITECH και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών καθώς των συγγενών προς αυτές εταιρειών (εφ\' εξής «Εταιρείες», \"Εταιρεία\") και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.omnistore.gr ή/και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή/και γενικά τρίτα μέρη συμβεβλημένα με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή και των Εταιρειών ή/και του www.omnistore.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τις ισχύουσα ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.omnistore.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας δεν μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες, όμως η Εταιρεία ή/και οι Εταιρείες δεν δεσμεύονται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά, αν και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές.

Η Εταιρεία ή/και οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/χρήστη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρείας ή/και της αντίστοιχης Εταιρείας ή/και των υπαλλήλων της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.omnistore.gr) της Εταιρείας και να υποβληθούν παραγγελίες προϊόντων, ζητείται η γνωστοποίηση των απαραίτητων για την κάθε συναλλαγή προσωπικών στοιχείων του χρήστη/πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος ή τετραψήφιος κωδικός ασφαλείας. Μαζί με αυτά τα στοιχεία κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ζητείται και ο κωδικός πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Τα στοιχεία των καρτών πληρωμής ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος ή φορέα πληρωμών που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών και της πληρωμής γενικότερα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.omnistore.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.omnistore.gr ή για όσο χρόνο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλυτικά για την πολιτική απορρήτου (Privacy Policy), την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Personal Data Protection) και τα σχετικά δικαιώματά σας πατήστε εδώ.

Η Εταιρεία ή/και οι Εταιρείες δεν ελέγχουν το περιεχόμενο, και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πιστότητα άλλων ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων κλπ στα οποία παραπέμπουν μέσω συνδέσμων και διαφημιστικών banners. Η παροχή τέτοιον συνδέσμων γίνεται για την διευκόλυνση του πελάτη και η Εταιρεία ή/και οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για την λειτουργία και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα www.omnistore.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας σ\' αυτήν. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες.

Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας) και σας βοηθούν να κρατάτε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας, χωρίς αυτά να διαγράφονται κάθε φορά που εσείς εξέρχεστε από αυτό.

Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από την ιστοσελίδα www.omnistore.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε).

Αναλυτικά η πολιτική των cookies εδώ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η λειτουργία της ιστοσελίδας www.ominstore.gr βασίζεται στο πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Το πρωτόκολλο αυτό είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο (standard) στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχθεί κατά την μεταφορά.

Η ιστοσελίδα www.omnistore.gr είναι πιστοποιημένη με βάση το άνω διεθνές πρότυπο (πιστοποιητικό SSL-128bit) με αποτέλεσμα η καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων να γίνεται με ασφάλεια και αυτά να κρυπτογραφούνται αυτόματα κατά την μετάδοσή τους.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί ο κωδικός εισόδου (password) που δίνετε όταν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό (account) στην ιστοσελίδα. Σε μία τέτοια περίπτωση, για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του χρήστη/πελάτη θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη (username) και ο κωδικός εισόδου (password). Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Μπορείτε να μεταβάλλεται τον κωδικό εισόδου όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Εμείς σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε κωδικό εισόδου (password) χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και να τον μεταβάλλεται σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή τα στοιχεία του λογαριασμού σας paypal δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών και μεταδίδονται κρυπτογραφημένα, ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία αυτά ούτε δυνατότητα μεταβολής του ποσού χρέωσης. Για την ολοκληρωμένη ασφάλειά σας συνιστάται η χρησιμοποίηση εφαρμογών καταπολέμησης ιών υπολογιστών, εφαρμογών κατά λογισμικού κατασκοπείας (spyware) και keyloggers.

Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά στην τράπεζα Eurobank που έχει επιλεγεί ή στην Paypal εάν πληρώνετε μέσω λογαριασμού της τελευταίας, οι οποίες αναλαμβάνουν πλήρως την πληρωμή και ειδοποιούν την Εταιρεία όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.omnistore.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (Ν. 2251/1994 και Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο – ΦΕΚ 969Β/2017), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δημοσιεύεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.omnistore.gr και μπορείτε να τον διαβάσετε εξ\' ολοκλήρου κάνοντας κλίκ εδώ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα πωλούμενα προϊόντα – Χαρακτηριστικά – Τιμές – Πληρωμές & Εγγύηση

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.omnistore.gr θα βρείτε ευρεία γκάμα προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα τεχνολογίας και τηλεφωνίας και σχετικών εξαρτημάτων τα οποία έχουν διαιρεθεί σε κατηγορίες προς διευκόλυνση της αναζήτησής σας.

Οι αναρτημένες στην ιστοσελίδα πληροφορίες για τα διατιθέμενα προϊόντα είναι οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους παραγωγούς και τους μεταπωλητές των προϊόντων και έχουν μεταφερθεί στην ιστοσελίδα με ακρίβεια τόσο για τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος όσο και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή απεικονιστικών σφαλμάτων που έχουν προκύψει εξαιτίας τεχνικών λόγων όπως διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας π.χ. διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας ή αδυναμίας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή εξαιτίας αβλεψιών ή άλλων ακούσιων περιστατικών.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι υψηλής ποιότητας, όμως, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές ή σε κάποια χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 210-6619010 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

Επίσης, κάνουμε ότι είναι δυνατό έτσι ώστε οι διαθεσιμότητες των προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στη περίπτωση που ένα είδος δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται ενημέρωση με e-mail ή τηλεφωνικά στον πελάτη σχετικά με τον χρόνο παράδοσης. Αν δεν συμφωνεί ο πελάτης με το χρόνο παράδοσης μπορεί να ακυρώσει τη παραγγελία (στη περίπτωση αυτή θα γίνει πλήρης επιστροφή του ποσού που πιθανόν να έχει καταβάλει) και, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρήσει μια νέα.

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε κάνοντας \"κλικ\" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Το www.omnistore.gr διατηρεί το δικαίωμα όπως, χωρίς προειδοποίηση, τροποποιεί ή να ανανεώνει, τα διατιθέμενα προϊόντα, τις τιμές πώλησης και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών. Επίσης οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να διαφοροποιούνται από αυτές του φυσικού καταστήματος με την επωνυμία “OMNITECH” στον Γέρακα.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές σε προϊόντα που ο πελάτης επέλεξε να αγοράσει από το φυσικό κατάστημα με διακριτικό τίτλο OMNITECH, και έπειτα διαπίστωσε πως στο ηλεκτρονικό κατάστημα η τιμή είναι χαμηλότερη.

Οι όροι εγγύησης του κάθε προϊόντος είναι αυτοί που περιγράφονται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Οι χρεώσεις των μεταφορικών που αφορούν διαδικασίες χειρισμού εγγύησης προϊόντος επιβαρύνουν τον Πελάτη. Η κάλυψη της εγγύησης στα μεταχειρισμένα είδη (εφ\' όσον αυτή αναφέρεται και υπάρχει) καλύπτεται από την εταιρία μας. Τα έξοδα αποστολής ή παράδοσης του προϊόντος στην εταιρία μας καλύπτονται από τον Πελάτη.

Οι παραγγελίες

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.omnistore.gr συνεπάγονται σύναψη συμβάσεων πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) και η δραστηριότητα αυτή έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.

Παραγγελίες μπορούν να υποβάλλουν οι χρήστες είτε μέσω εγγραφής και δημιουργίας σχετικού λογαριασμού είτε ως επισκέπτες.

Μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης της παραγγελίας σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώσατε κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας είτε κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας ως επισκέπτη το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή των προϊόντων της παραγγελίας, την επιβεβαίωση της παραγγελίας και τον Αριθμό της Παραγγελίας σας. Μπορείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση της παραγγελίας σας μέσω της ιστοσελίδας μας, βάζοντας στο πεδίο «Αναζήτηση παραγγελίας» τον Αριθμό της Παραγγελίας σας.

 

Αναλυτικότερα η κατάσταση της παραγγελίας σας μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω:

Παραλήφθηκε: Έχει παραληφθεί η παραγγελία του ΠΕΛΑΤΗ στο σύστημα μας

Ετοιμάζεται: Έχει προωθηθεί στο τμήμα διαλογής & συσκευασίας

Απεσταλμένη: Έχει επεξεργασθεί πλήρως & Έχει αποσταλεί μέσω courier

Αναμονή παραλαβής: Έχει επεξεργασθεί πλήρως & είναι έτοιμη για παραλαβή από το κατάστημα

Ακυρώθηκε: Έχει ακυρωθεί χειροκίνητα από το σύστημα μας

Παραδόθηκε: Έχει παραληφθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ

Έλεγχος δικαιολογητικών απαλλαγής ΦΠΑ: Σε αναμονή για παραλαβή δικαιολογητικών απαλλαγής ΦΠΑ


Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά ή με e-mail (sales@omnistore.gr) πριν ξεκινήσει η εκτέλεσή της. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ότι ισχύει για την επιστροφή ειδών.Μετά την αποστολή της παραγγελίας σας, θα ενημερωθείτε με e-mail για τον αριθμό αποστολής (voucher no) με τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε την παραγγελία σας στην ιστοσελίδα της ACS .

Οι πληρωμές

Κατά την αγορά προϊόντων από το κατάστημα μας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

 1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard)
 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 3. Αντικαταβολή
 4. Paypal
 5. Μετρητά (μόνον επί παραλαβής από το κατάστημα)

Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

H εταιρία μας δέχεται πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard. Για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα επιλέξαμε τη συνεργασία με τη Eurobank. Το ποσό της συναλλαγής χρεώνεται κατά την αποδοχή του ποσού της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας (πχ. έγκαιρη ακύρωση από εσάς) το ποσό το οποίο είχε δεσμευθεί για τη παραγγελία επιστρέφεται ολόκληρο (100%) σε εσάς. Η έγκριση/απόρριψη του ποσού της παραγγελίας σας γίνεται από τη Eurobank σε συνεργασία με τον ανάλογο οργανισμό (Visa, Mastercard) και για την οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη μη έγκριση του ποσού πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εκδότη της κάρτας που χρησιμοποιήσατε. Η Εταιρεία δεν κρατάει στοιχεία πιστωτικών καρτών και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για την επικοινωνία των στοιχείων της συναλλαγής τόσο με εσάς όσο και με τη Eurobank.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Δεχόμαστε πληρωμές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank και της Πειραιώς (δικαιούχος ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΕΕΥ). Είναι σημαντικό για την επίσπευση της αποστολής της παραγγελίας, κατά τη κατάθεση των χρημάτων στην αιτιολογία να αναφέρετε τον Αριθμό Παραγγελίας (σας έχει αποσταλεί με e-mail μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας) όπως επίσης και το ονοματεπώνυμό σας.

Τα στοιχεία κατάθεσης είναι τα παρακάτω:

Eurobank: 0026.0229.11.0200161695 ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΕΕΥ
Πειραιώς: 5054033921170 ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΕΕΥ

Η διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας σας θα ξεκινήσει με την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Για την αποφυγή προβλημάτων συνιστάται η προσοχή σας όσο αναφορά το τελικό ποσό της παραγγελίας σας. Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για την επιβολή χρεώσεων από τη τράπεζα για τη κατάθεση χρημάτων ή από λάθος κατάθεση (κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό) και δεν έχει υποχρέωση αποστολής της παραγγελίας σε αυτή τη περίπτωση.


Αντικαταβολή

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τρόπο πληρωμής με αντικαταβολή. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρία αποστολής ACS. Συνιστάται να έχετε το ακριβές ποσό κατά τη παραλαβή. Πληρωμή με αντικαταβολή δεν μπορεί να γίνει όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιείται για την παράδοση του/των προϊόντος/όντων το δίκτυο της ACS καθώς και όταν το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί υπερβαίνει τα 250 ευρω. Όταν το συνολικό ποσό της παραγγελίας ξεπερνά τα 250 ευρώ η πληρωμή μπορεί να γίνει με κάρτα ή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Paypal

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω του διεθνούς συστήματος πληρωμών PAYPAL για τις οποίες όμως θα πρέπει να έχετε προηγούμενως ανοίξει σχετικό λογαριασμό στην PAYPAL σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τελευταίας για τους οποίους καμμία ευθύνη δεν έχει η Εταιρεία μας.

Μετρητά (κατά την παραλαβή από το κατάστημα)

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε με μετρητά ή χρήση κάρτας κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας από το Φυσικό μας κατάστημα χωρίς επιβάρυνση.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση πληρωμής κατά την παραλαβή από το κατάστημα, είναι υποχρεωτική η χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση που:

 1. το ποσό είναι μεγαλύτερο των 500€
 2. η παραγγελία σας αφορά τιμολόγιο και Εμπίπτετε στην κατηγορία για την απόδοση ΦΠΑ από τον λήπτη

 

Τρόποι πληρωμής που δεν υποστηρίζονται

Πέραν των άνω τρόπων δεν υποστηρίζουμε άλλους τρόπους πληρωμής όπως πληρωμή μέσω American Express, Diners, Western Union κλπ.

Οι αποστολές των αγορασθέντων προϊόντων
Κατά την παραγγελία, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους παράδοσης:

 • Παραλαβή από το κατάστημα
 • Αποστολή με ταχυμεταφορέα (courier)

Παραλαβή από το κατάστημα

Κατά την παραγγελία σας δίνεται η δυνατότητα να παραλάβετε τα προϊόντα σας από το φυσικό κατάστημα μας με επωνυμία «OMNITECH», στην οδό Κλεισθένους 231 στον Γέρακα Αττικής.

Ωράριο Καταστήματος: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00
 

Μετά την επεξεργασία της παραγγελία σας, θα ενημερωθείτε μέσω e-mail όταν είναι έτοιμη για παραλαβή από το κατάστημα μας. Η παραγγελία σας θα παραμείνει στο κατάστημα μας δεσμευμένη για παραλαβή, για 5 εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας αυτών, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και τα προϊόντα θα γίνουν και πάλι διαθέσιμα για αγορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για παραγγελίες ανω των 500€ και παραλαβή από το κατάστημα, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.


Αποστολή με courier

Για τη αποστολή των παραγγελιών εντός Ελλάδος η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την εταιρία ACS COURIER, ενώ για τις εκτός Ελλάδος αποστολές η εταιρείας μας συνεργάζεται με την διεθνή εταιρεία ταχυμεταφορών DHL.

Το www.omnistore.gr αποστέλλει όλες τις παραγγελίες με την ACS (εντός Ελλάδος) ή την DHL (εκτός Ελλάδός) εκτός από τις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται η περιοχή από το δίκτυο αυτών. Στη περίπτωση που δεν καλύπτεται η περιοχή σας από την ACS ή την DHL, κατά τα προαναφερθέντα, η αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.).

Για να δείτε αν η περιοχή σας βρίσκεται εντός του δικτύου κάλυψης και για να είναι έγκυρη η πληροφορία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ACS http://www.acscourier.gr . Εκτός από την ιστοσελίδα της ACS μπορείτε να λάβετε οποιεσδήποτε πληροφορίες στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης της ACS: 801 500 1111 και στα 2108190000, 2115005000 ή μέσω email στην διεύθυνση info@acscourier.gr.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η χρέωση για την αποστολή της παραγγελίας σας διαμορφώνεται σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα. Για παραγγελίες άνω των 7 κιλών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να βρεθεί η καταλληλότερη λύση αποστολής για εσάς. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή επιβαρύνεστε επιπλέον 2,50 € έξοδα αποστολής. Για παραγγελίες άνω των 100,00 € εντός Ελλάδας, τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εως 2kg

2,30 €

3,50 €

2.1 έως 3kg

3,30 €

4,50 €

3,1 εως 4kg

4,30 €

5,50 €

4,1 εως 5kg

5,30 €

6,50 €

5.1 εως 6kg

6,30 €

7,50 €

6.1 εως 7kg

7,30 €

8,50 €

Ανω των 7kg : Επικοινωνήστε μαζί μας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α .

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

2,50 €

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ

ΖΩΝΗ 1

ΖΩΝΗ 2

ΖΩΝΗ 3

ΖΩΝΗ 4

ΖΩΝΗ 5

ΖΩΝΗ 6

ΖΩΝΗ 7

εώς 2kg

12,50 €

12,50 €

15,50 €

16,60 €

18,10 €

19,20 €

25,50 €

2 ως 3kg

14,00 €

14,00 €

17,00 €

18,10 €

19,60 €

20,70 €

27,00 €

3 ως 4kg

17,00 €

17,00 €

20,00 €

21,10 €

22,70 €

23,80 €

30,00 €

4 ως 5kg

20,00 €

20,00 €

23,00 €

24,10 €

25,60 €

26,70 €

33,00 €

5 ως 6kg

24,00 €

24,00 €

27,00 €

28,10 €

29,60 €

30,70 €

37,00 €

6 ως 7kg

27,00 €

27,00 €

30,00 €

31,10 €

32,60 €

33,70 €

40,00 €

Ανω των 7kg : Επικοινωνήστε μαζί μας

Στις αποστολές εξωτερικού δεν υπάρχει δυνατότητα αντικαταβολής

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α .

Αναλυτικά τους προορισμούς που περιλαμβάνονται σε κάθε ζώνη αποστολής της DHL θα τους βρείτε εδώ.
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί η πληρωμή από εμάς (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατάθεση) σε 1-2 εργάσιμες ημέρες γίνεται η αποστολή της παραγγελίας σας. Για την αποστολή της θα ενημερωθείτε με e-mail στο οποίο θα περιλαμβάνεται και ο αριθμός αποστολής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό αποστολής (voucher no) για να εντοπίσετε την παραγγελία σας στην ιστοσελίδα της ACS για παραγγελίες εσωτερικού, ή στην ιστοσελίδα της DHL για παραγγελίες εξωτερικού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για την εκ μέρους του ταχυμετραφορέα καθυστέρηση αποστολής. Σε περίπτωση εμφανούς κακοποίησης του δέματος κατά την μεταφορά, ο αγοραστής οφείλει να μας ενημερώσει πριν την παραλαβή του και να μην παραλάβει το δέμα, για να έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων ή αποστολής νέου δέματος. Η εταιρία μας δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια αντικειμένων στη περίπτωση που ο αγοραστής έχει προβεί σε αποδοχή παραλαβής.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ & ΠΩΛΗΤΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζεται ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημίες παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού.

Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (του λοιπού \"ο Προμηθευτής\"). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων.

Το ελάχιστο περιεχόμενο της εγγύησης αυτής ορίζεται στο άρθρο 5Α του Ν. 2251/1994 το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ή του προμηθευτή ενός προϊόντος που αγοράσατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Η OMNITECH έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής, τα οποία ισχύουν και για την κάλυψη τυχόν Συμβολαίων Επέκτασης Εγγύησης και δεν μεταβιβάζονται από αγοραστή σε αγοραστή. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σε περίπτωση αγοράς από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου), μετά την παράδοση της παραγγελίας, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα αγορασθέντα προϊόντα, ακριβώς στην κατάσταση που τα παραλάβατε, αποστέλλοντας σχετική δήλωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση σ\' εσάς , στη διεύθυνση: ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κλεισθένους 231, 153 44 Γέρακας Αττικής ή μέσω τηλεφώνου στο 210 6619010 ή μέσω e-mail στην διεύθυνση info@omnistore.gr.

Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει σειρά προϊόντων η προθεσμία των 14 ημερών αρχίζει από την παράδοση του τελευταίου προϊόντος. Σε περίπτωση αγοράς ψηφιακού περιεχομένου το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε σταθερή βάση, η προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.


Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για:

 • προϊόντα που έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα για το συγκεκριμένο πελάτη.
 • προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
 • προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)
 • σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση και ειδικότερα: CD/DVD, ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) , ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), συσκευές κινητών τηλεφώνων εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, προϊόντα από τα οποία λείπει το σειριακό νούμερο, υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built-To-Order), ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.


Με την άνω άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε, με δική σας φροντίδα και επιβάρυνση ως προς το κόστος επιστροφής, να επιστρέψετε σε εμάς το/τα προϊόν/όντα στην αρχική του/ς άριστη κατάσταση (as new) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.) καθώς και με το τυχόν επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) με το οποίο είχε/αν πωληθεί το/τα προϊόν/όντα, διαφορετικά η αξία του τυχόν δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. H Omnitech, εφόσον το επιθυμείτε, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προϊόν από τον τόπο σας, με χρέωση του τελευταίου ύψους 5€.

Εν συνεχεία εμείς, εντός της ίδιας 14ήμερης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι θα μας έχετε προσηκόντως παραδώσει το/α προϊόν/όντα ή αποδεδειγμένα τα έχετε αποστείλει ανέκκλητα στη διεύθυνση: ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κλεισθένους 231, 153 44 Γέρακας Αττικής και έχετε εξοφλήσει το ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του/ων προϊόντος/όντων, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο εσείς έχετε επιλέξει για να μας καταβάλετε το τίμημα.

Στην περίπτωση που για την καταβολή του τιμήματος έχετε χρεώσει κάρτα πληρωμής ή πιστωτική προβαίνουμε άμεσα στην σχετική εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και, εάν έχει γίνει η πληρωμή σ\' εμάς, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον ΠΕΛΑΤΗ σε μείωση της αποζημίωσης ή και αμοιβαίο συμψηφισμό για πιθανή χρήση του προϊόντος πέρα από εκείνη που είναι αναγκαία για την διαπίστωση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος στο διάστημα μέχρι την δήλωση της υπαναχώρησης.

Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την Εταιρεία μας μέσω τηλεφώνου στο 210 6619010 ή μέσω e-mail στην διεύθυνση info@omnistore.gr και τίτλο ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. H Εταιρεία μας θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση. Αν συντρέχει περίπτωση επιστροφής του προϊόντος, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα σας ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής του προϊόντος.

Η εταιρία μας έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος εκ κατασκευής του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία.

Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφοράς σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862).

Έχετε επίσης την δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης των προϊόντων μας κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την ΚΥΑ 70330/2015. Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα της ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969Β/2017), δημοσιεύεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.omnistore.gr και μπορείτε να τον διαβάσετε εξ\' ολοκλήρου κάνοντας κλικ εδώ.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του www.omnistore.gr έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών, που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Εταιρεία μας δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε συμφωνία μαζί σας στο πλαίσιο των παρόντων όρων οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντάς σας και/ή, σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους σας και την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας. Η Εταιρεία μας δύναται ακόμα και να αναστείλει τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών της, χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

Με τους παρόντες όρους αποδέχεστε ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών μας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά για τη Εταιρία μας και/ή τους δικαιοπαρόχους και συνεργάτες της, για την οποία οι οποιεσδήποτε χρηματικές αποζημιώσεις θα ήταν ανεπαρκείς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, εμείς και οι δικαιοπάροχοι/συνεργάτες μας (ανάλογα με την περίπτωση) θα έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων ένδικων βοηθημάτων, την άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον σας, απαγορεύοντάς σας οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των Υπηρεσιών του www.omnistore.gr.

Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης (εν όλω ή εν μέρει) των παρόντων όρων δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων (εν όλω ή εν μέρει). Το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης η οποία θεωρείται από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη ή ανεφάρμοστη θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους παρόντες όρους.

Οι παρόντες όροι αφορούν εσάς προσωπικά. Δεν θα δικαιούστε να εκχωρήσετε τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
Οι παρόντες όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και εσάς και αντικαθιστούν όλους και οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες και ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών του www.omnistore.gr.

Θα ενεργούμε άμεσα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι γίνονται οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, ή γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι έχουν παραβιαστεί έργα που ανήκουν σε εσάς, παρακαλούμε γράψτε μας στη διεύθυνση info@omnistore.gr, και σημειώστε την επιστολή σας ως υπόψη του «Νομικού Συμβούλου» μας.

Οποιαδήποτε παράλειψη, από εμάς, να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από αυτούς σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να αξιώσουν την εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης αυτών.

Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του www.omnistore.gr, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι παρόντες όροι και η χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών της ιστοσελίδα μας ρυθμίζονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo www.omnistore.gr ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Εταιρίας μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@omnistore.gr.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση:

ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 231, Τ.Κ. 15344, αποστέλλοντας την επιστολή υπόψη «Νομικού Συμβούλου».